Photo transmisse pour sa venue dans Vertigo par Christine Visinand Aubert. [Sergio Marchetti]

Laurent Aubert, Prix Fondation Meylan 2023

Laurent Aubert, Prix Fondation Meylan 2023