Gary Sheehan. [Jean-Christophe Bott - Keystone]
Forum

Hockey: le HC Ajoie leader de la Swiss League: interview de Gary Sheehan

3 min. - le 19 octobre 2019

Informations

Interview de Gary Sheehan, entraineur du HC Ajoie.