Le clarinettiste Martin Fröst. [Mats Bäcker - hindsgavlfestival.dk]

Martin Fröst, l'électron libre du classique

Martin Fröst, l'électron libre du classique